Login    Register    Sunday, July 21, 2019     
      

 

    
  Vedic Art   Minimize

V E D I C   A R T


Vedic Art is een creatief proces waarbij het niet zozeer gaat om het aanleren van technieken van tekenen of schilderen maar om de vreugde van het scheppen. Het scheppen vanuit je zelf, het scheppen vanuit je hart.

Vedic Art werd ontwikkeld door de Zweedse kunstenaar Curt Källmann en is gebaseerd op de oude Vedische kennis. De Veda’s stellen dat alle kennis die we nodig hebben om te creëren, reeds in onszelf aanwezig is, zoals een zaadje weet dat het bestemd is om bloem te worden.  Via de 17 stappen van Vedic  Art  kom  je in contact met je scheppende levenskracht, die verder gaat dan louter het schildersproces.

Via Vedic Art laat je je eigen creaties vanzelf ontplooien. Je denken stopt en er ontwikkelt zich een spontane conversatie tussen je penseel, je hart en je intuïtie. Niet het eindresultaat is belangrijk, maar het proces en 'de flow' waar je je moeiteloos aan mag overgeven. De cursus is ervaringsgericht, de filosofie en wijsheid van de Veda’s wordt al schilderend verlevendigd.

"Vedic Art leert je niet hoe je moet schilderen.
Vedic Art is een methode die je helpt te herinneren hoe je schildert.”


Curt Källman

Voor wie?

Vedic Art is zowel geschikt voor mensen met schilderervaring als voor mensen die nog nooit een penseel in hun handen hebben gehad. Als je denkt ‘ik kan echt niet schilderen’, maar toch nieuwsgierig bent en je graag eens wil uitleven op doek, dan is deze cursus  ook zeker geschikt voor jou. Voor mensen met een schilderopleiding kan het een openbaring zijn om je over te geven aan het proces van schilderen, los van het resultaat.

De opleiding tot Vedic Art teacher volgde ik in Oland, Zweden. Wat me zo aanspreekt is het onbevangen spelen met kleuren en vormen, dat moeiteloos van diep in mezelf opborrelt.  Tijdens het schilderen maak je contact met een diepe bron in jezelf, die beurtelings en tegelijk oneindig stil en oneindig levendig is.


Vedic Art, zoals ontwikkeld door de Zweedse kunstenaar Curt Källman, brengt je in een creatief proces van “punt naar oneindigheid” doorheen 17 stappen.

Vedic Art is de vreugde van het scheppen. Het creatieve scheppingsproces brengt vanzelf nieuwe inzichten en ervaringen voort.  Je komt in contact met je eigen creatieve bekwaamheid, zowel in het schilderen, in andere kunsten als in het dagelijks leven.

De oude Vedische geschriften zeggen dat alle kennis die een mens nodig heeft, al in zichzelf aanwezig is,net zoals een zaadje ‘weet’ hoe ze een bloem moet worden. Als de natuur zijn eigen gang mag gaan is alles perfect en in evenwicht. Dit geldt ook voor de mens als we  contact maken met onze  innerlijke bron van wijsheid.
Vedic Art neemt je doorheen de 17 principes mee naar jouw eigen bron van creatieve wijsheid.

In Vedic Art leren we geen techniek. Techniek zal vanzelf ontstaan zonder aparte oefening. Maar vanaf het allereerste begin van de cursus is er al expressie. Het is een bijzondere methode: één lijn, één penseelstreek en dan nog één en nog één en je bent begonnen, zo eenvoudig is het...

Ga mee doorheen de 17 principes en  kunst en leven komen bij mekaar, worden één.

Vedic Art is voor iedereen, met of zonder enige voorkennis van welke kunstvorm dan ook.

Misschien word je een  bekende kunstenaar, misschien niet. Wat je zeker  kan worden door Vedic Art is “an Artist of Life”, een levenskunstenaar.Zie www.vedicart.be voor meer info

      
Home Nia Gitta Contact Links Agenda Kinderyoga Lachyoga Vedic Art
Copyright (c) 2019 Nia-Gitta    Privacy Statement